Tekstvak: Spits

Projectadviseur

Spits (Standaardisatie Project Informatievoorziening Transport Sierteelt) was een project op initiatief van FlorEcom voor het opstellen van een methodiek en een berichtenset voor de aansturing van de collectief vervoerders.

In het project waren vertegenwoordigd de bloemenveilingen Aalsmeer en Flora Holland, de kwekers en de TLN deelmarkt Collectief Vervoer. Agritect voerde het projectmanagement en heeft PMS Consulting ingehuurd voor de kennis van EDI en logistiek.

PMS Consulting heeft deelgenomen in de werkgroepen Methodieken en Berichten en heeft ook de verslaglegging verzorgd.

 Inbreng van specifieke transport- en EDI-kennis

 Vertaling van de behoeften van uiteenlopende partijen als veilingen, kwekers en vervoerders naar bruikbare methodieken

 Directe verslaglegging