Tekstvak: Programma Duurzame Logistiek

Projectmanagement Digiscan Logistiek

Het Programma Duurzame Logistiek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is ondergebracht bij Connekt.

In aansluiting op het in opdracht van V&W opgestelde Plan van Aanpak, is PMS Consulting belast met het projectmanagement van de realisatie van de internet applicatie Digiscan Logistiek.

Met de Digiscan Logistiek krijgen bedrijven eenvoudig en snel inzicht in de kostenbesparingen die mogelijk zijn op het gebied van het transport.

Hiertoe zijn een dertigtal logistieke verbetermaatregelen ondergebracht in de Digiscan Logistiek. Op basis van o.a. bedrijfskenmerken en kengetallen selecteert de Digiscan Logistiek de meest interessante maatregelen en berekent een schatting van het kosteneffect van de invoering van de geselecteerde maatregelen.

Als de maatregelen daadwerkelijk ingevoerd worden, dan leidt dit tot een verbetering van het bedrijfsresultaat en een vermindering van het aantal gereden kilometers, dus ook een vermindering van de uitstoot van CO2.

 Projectmanagement

 Aansturen van Deloitte, bouwer van de software

 Aansturen van Buck Consultants International, voor het aanleveren van de content