Tekstvak: Anti Ongeval Systemen voor Vrachtwagens

Procesmanagement voor Buck Consultants

In het kader van het Fileproof programma van het Ministerie van V&W heeft Connekt een project aangestuurd voor het meten van het effect op de verkeersveiligheid en de doorstroming van de invoering van anti ongevalsystemen op vrachtwagens. Hiertoe zijn 2400 vrachtwagens uitgerust met diverse commercieel verkrijgbare AOS systemen, zoals LDWA (Lane departure and Warning Assist), HWM/FCW (Headway Monitoring/Forward Collision Warning) en ACC (Adaptive Cruise Control).

De uitvoering van het project was in handen van Buck Consultants en TNO.

Gegevens uit de wagens werden via mobiele datacommunicatie verzameld om door TNO geanalyseerd te worden. In totaal zijn 77 miljoen voertuigkilometers geregistreerd.

Ruim de helft van de chauffeurs was positief over de systemen.

Van de te verwachten ongeveer 20 ongevallen hebben zich er maar 5 voorgedaan en die vielen alle in de groep van de referentiesystemen, waarbij de chauffeur geen informatie van het systeem ontving.

 

 

 Procesmanagement

 Uitwerken van systeemconcepten passend binnen het budget

 Brugfunctie tussen TNO en leveranciers