Tekstvak: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Projectteam Transportbesparing

Plan van Aanpak DigiScan 2.0

De DigiScan 1.0 is ontwikkeld als hulpmiddel voor adviesbureaus om tegen lagere kosten een transport efficiency plan op te kunnen stellen.

Inmiddels wordt de DigiScan door uiteenlopende gebruikersgroepen gebruikt, zoals provinciale Milieudiensten en adviesbureaus. Verder krijgen alle studenten Logistiek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen een cursus in het gebruik van de DigiScan. In een stageproject kunnen zij dan met de DigiScan een plan opstellen voor het besparen van kosten in de logistiek.

Het Projectteam Transportbesparing van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat overweegt nu een versie 2.0 te laten maken die nog makkelijker toegankelijk is en door logistiek managers uit het MKB zonder hulp van derden te gebruiken is.

PMS Consulting heeft de opdracht gekregen om hiervoor een Plan van Aanpak op te stellen.

 Inventariseren van de wensen van de huidige gebruikers

 Valideren van de wensen met V&W

 Opstellen van een systeemconcept

 Onderzoek naar de kosten van de bouw

 Opstellen van het definitieve plan van aanpak